Học toán trên Wolfram

Hôm nay xin giới thiệu với các bạn một trang web rất hữu ích cho việc học toán. Đó là trang Kiến thức bách khoa Wolfram.

Địa chỉ của trang web này là http://www.wolframalpha.com


Chúng ta thử một vài ví dụ

Hàm số bậc hai
$$x^2 + 3x + 2$$
  • vẽ đồ thị
  • phân tích thành thừa số
  • tìm nghiệm
  • tính đạo hàm
  • tính tích phân
  • tìm giá trị nhỏ nhất

Nhấn vào link dưới đây để xem
http://www.wolframalpha.com/input/?i=x%5E2+%2B+3x+%2B+2Tính công thức lượng giác

Tính giá trị công thức lượng giác
$$\frac{1}{2 \sin{10^{o}}} - 2 \sin{70^{o}} = 1.$$

Nhấn vào link dưới đây để xem
http://www.wolframalpha.com/input/?i=1%2F%282+*+sin%2810%29%29+-+2+*+sin%2870%29
Giải phương trình

$$\sqrt[3]{x-1} + \sqrt[3]{x+1} = x \sqrt[3]{2}.$$
có năm nghiệm $$x = 0, \pm 1, \pm \sqrt{1 + \frac{3 \sqrt{3}}{2}}$$
Nhấn vào link dưới đây để xem
http://www.wolframalpha.com/input/?i=surd%5Bx-1%2C3%5D+%2B+surd%5Bx%2B1%2C3%5D+%3D+x+surd%5B2%2C3%5D+Biến đổi biểu thức đại số

Từ $$\frac{1}{\sqrt{b} + \sqrt{c}} + \frac{1}{\sqrt{a} + \sqrt{b}} =  \frac{2}{\sqrt{c} + \sqrt{a}}$$
trở thành $$a + c = 2b$$
Nhấn vào link dưới đây để xem
http://www.wolframalpha.com/input/?i=1%2F%28surd%5Bb%2C2%5D+%2B+surd%5Bc%2C2%5D%29+%2B+1%2F%28surd%5Ba%2C2%5D+%2B+surd%5Bb%2C2%5D%29+%3D+2%2F%28surd%5Bc%2C2%5D+%2B+surd%5Ba%2C2%5D%29Khai triễn biểu thức

$$\left( 1 + x + \frac{6}{x} \right)^{10}$$
Nhấn vào link dưới đây để xem
http://www.wolframalpha.com/input/?i=%281+%2B+x+%2B+6%2Fx%29%5E10Tính công thức lượng giác

$$\arctan{\frac{1}{3}} + \arctan{\frac{1}{5}} + \arctan{\frac{1}{7}} + \arctan{\frac{1}{8}} = \frac{\pi}{4}.$$
Nhấn vào link dưới đây để xem
http://www.wolframalpha.com/input/?i=atan%281%2F3%29+%2B+atan%281%2F5%29+%2B+atan%281%2F7%29+%2B+atan%281%2F8%29Các ví dụ khác

Nhấn vào link dưới đây để xem
http://www.wolframalpha.com/examples
Chúc các bạn thành công!

Vườn Toán Blog


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét