Dịch tài liệu toán học

Xin giới thiệu với các bạn một dịch vụ dịch thuật của google.
Dịch vụ này rất hữu dụng cho các bạn học toán. Các bạn dùng nó để dịch các thuật ngữ toán học từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt, và ngược lại, từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài.
Dịch vụ dịch thuật này có địa chỉ là http://translate.google.com

Ví dụ từ tiếng Anh sang tiếng Việt:Và từ tiếng Việt sang tiếng Anh:Nếu các bạn muốn biết từ này đọc như thế nào, nhấn vào nút có hình cái loa như hình dưới đây:
Biết được ngoại ngữ giúp các bạn rất nhiều trong việc học toán.

Ví dụ, nếu các bạn dùng google với từ khoá "tam giác" thì google sẽ tìm cho các bạn các bài viết liên quan đến hình tam giác bằng tiếng Việt. Nhưng nếu các bạn biết tiếng Anh, thay vì chỉ tìm từ khoá "tam giác", các bạn có thể dùng từ khóa "triangle", và google sẽ tìm cho các bạn thật nhiều tài liệu về hình tam giác bằng tiếng Anh.Chúc các bạn thành công!
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét