Kỹ năng mềm

Trong thời đại internet hiện nay, kiến thức không còn bó hẹp trong phạm vi sách giáo khoa. Các bạn trẻ với tính cách năng động của mình đã tìm đến những dịch vụ trực tuyến như facebook.com, youtube.com, google.com, blogspot để tìm hiểu, học hỏi và trao đổi kiến thức.

Trang này lập ra mục đích để hướng dẫn các bạn một số kỹ năng mềm cơ bản