0.9999999... có bằng 1 không?

Vậy, $\frac{1}{3}$ có bằng 0.3333333... không?!3 nhận xét:

  1. mình có nghe rồi nè. hình như lấy 1/3 nhân 3 và 0.(3) nhân 3 phải hông.

    Trả lờiXóa
  2. chuyển số 0,99999999 về dạng tổng của dãy số với u1= 9, công bội là 1/10, dùng công thức tính tổng của cấp số nhân thì được kết quả

    Trả lờiXóa