0.9999999... có bằng 1 không?

Vậy, $\frac{1}{3}$ có bằng 0.3333333... không?!4 nhận xét:

 1. mình có nghe rồi nè. hình như lấy 1/3 nhân 3 và 0.(3) nhân 3 phải hông.

  Trả lờiXóa
 2. chuyển số 0,99999999 về dạng tổng của dãy số với u1= 9, công bội là 1/10, dùng công thức tính tổng của cấp số nhân thì được kết quả

  Trả lờiXóa
 3. Có chứ 0,11111111111111....=1/9
  Vậy 0,111111111111111....*9=1/9*9
  => 0,9999999999999....=1

  Trả lờiXóa