Ngày số Pi

Tháng 3 ngày 14 hằng năm được gọi là Ngày số $\pi$ vì $\pi \approx 3.14$.


Nếu chúng ta vẽ một đường tròn có bán kính bằng 1, thì số $\pi$ chính là độ dài của một nửa đường tròn.

Độ dài của toàn bộ đường tròn gọi là $\tau$, cho nên $$\tau = 2 \pi \approx 6.28$$


Ở hình vẽ dưới đây chúng ta thấy chu vi của lục giác đều là 6, cho nên chu vi của đường tròn lớn hơn và xấp xỉ với 6:
$$\tau > \approx 6$$
và như vậy $\pi$ chỉ lớn hơn 3 một chút xíu:
$$\pi > \approx 3$$
Năm nay, nhân dịp ngày số $\pi$, xin giới thiệu với các bạn một đẳng thức rất đẹp về số $\pi$ của nhà toán học Euler:
$$\frac{1}{1^2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{4^2} + \frac{1}{5^2} + \dots = \frac{\pi^2}{6}$$
Hẹn gặp lại các bạn ở kỳ sau. Happy $\pi$ day everyone!!!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét