Phép nhân thời đồ đá


Xin kể với các bạn một phương pháp làm phép tính nhân của người cổ đại. Tôi không còn nhớ phương pháp này tên gọi là gì và được phát minh ra từ thời nào. Thôi, chúng ta tạm gọi là phương pháp "làm tính nhân thời đồ đá" vậy!


Theo phương pháp này, ví dụ chúng ta muốn tính $345 \times 23$, chúng ta kẻ một hình chữ nhật gồm $2$ hàng và $3$ cột, sau đó chúng ta kẻ các đường chéo của các ô vuông nhỏ như hình vẽ trên đây. Bây giờ chúng ta viết số $345$ vào phía trên theo hàng ngang, mỗi chữ số ở trên mỗi cột. Tiếp đó chúng ta viết số $23$ vào phía bên phải theo hàng dọc, mỗi chữ số cho mỗi hàng.

Sau khi viết xong hai số $345$ và $23$. Bước tiếp theo là chúng ta lần lượt nhân các chữ số với nhau và viết kết quả vào từng ô vuông. Mỗi ô vuông được chia làm hai phần, phần ở trên dành để viết chữ số hàng chục.
Như vậy chúng ta có $$2 \times 3 = 6, ~~2 \times 4 = 8, ~~2 \times 5 = 10,$$ $$3 \times 3 = 9, ~~3 \times 4 = 12, ~~3 \times 5 = 15.$$

Bây giờ để có kết quả, chúng ta cộng các số lại theo đường chéo.
Đường chéo đầu tiên là số $5$.

Tiếp theo, đường chéo thứ hai là $0 + 1 + 2 = 3$.

Tiếp tục, $1 + 8 + 1 + 9 = 19$ ta viết $9$ rồi nhớ $1$ vào đường chéo bên cạnh.

Tiếp tục, $6 +$ nhớ $1 = 7$.

Cuối cùng chúng ta có kết quả $345 \times 23 = 7935$!
1 nhận xét: