Hình vuông số chính phương kỳ diệu của Vianney!

Hình vuông này kỳ diệu bởi vì:
  • các số trong mỗi ô vuông là số chính phương: $$1=1^2, \quad 25=5^2, \quad 49=7^2,$$
  • tổng các số trên mỗi hàng, mỗi cột, và mỗi đường chéo đều bằng nhau!
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét