Chúc mừng Giáng Sinh an lành và Năm Mới hạnh phúc

Câu đố chào mừng năm mới: Trong một hình vuông số kỳ diệu, tổng các số trên mỗi hàng, mỗi cột, và mỗi đường chéo là bằng nhau. Mời các bạn điền những số thích hợp vào hai hình vuông dưới đây để chúng trở thành hình vuông số kỳ diệu.
Số nào lớn hơn? Số nào nhỏ hơn?Hôm nay chúng ta xem xét hai câu đố mẹo sau đây:

Câu hỏi 1: Trong hai số 4444 x 555555555 x 44444, số nào lớn hơn? số nào nhỏ hơn?


Câu hỏi 2: Trong hai số 5000 x 50004999 x 5001, số nào lớn hơn? số nào nhỏ hơn?


Hình vuông số chính phương kỳ diệu của Vianney!

Hình vuông này kỳ diệu bởi vì:
  • các số trong mỗi ô vuông là số chính phương: $$1=1^2, \quad 25=5^2, \quad 49=7^2,$$
  • tổng các số trên mỗi hàng, mỗi cột, và mỗi đường chéo đều bằng nhau!
Hằng đẳng thức Pitago


Hôm nay chúng ta sẽ mở đầu một chuổi bài về hằng đẳng thức. Hằng đẳng thức đầu tiên mà chúng ta tìm hiểu là hằng đẳng thức Pitago. $$ a^2 + b^2 = c^2 $$