Không gian 4 chiều là gì?


Trong toán học chúng ta thường nghe nói đến không gian 4 chiều, 5 chiều, v.v..., vậy thì chiều thứ 4 và chiều thứ 5 nằm ở đâu, làm sao chúng ta có thể tưởng tượng ra những chiều này.

Phép nhân thời đồ đá


Xin kể với các bạn một phương pháp làm phép tính nhân của người cổ đại. Tôi không còn nhớ phương pháp này tên gọi là gì và được phát minh ra từ thời nào. Thôi, chúng ta tạm gọi là phương pháp "làm tính nhân thời đồ đá" vậy!


Định lý Morley

Cho một hình tam giác $ABC$. Các đường chia ba góc $A$, $B$, $C$ của tam giác cắt nhau tại các điểm $A'$, $B'$, $C'$ như hình vẽ dưới đây. Chứng minh rằng tam giác $A'B'C'$ là một tam giác đều. Đây gọi là định lý Morley.